Thử tài 2 trang 134 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O ngoại tiếp tâm giác đều ABC

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác đều ABC, AH là đường cao. Hãy vẽ tiếp tuyến của đường tròn tại A.

Lời giải chi tiết

 

Tiếp tuyến của (O) tại A là đường thẳng d đi qua A và vuông góc với AH.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài