Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 36 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Thái độ của “Chính phủ vệ quốc”:

- Khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp, vội vã xin đình chiến.

- Đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.

* Thái độ của nhân dân:

- Nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close