Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp ?

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Địa lí 12

Đề bài

Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp?

Lời giải chi tiết

Việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp vì:

- Nước ta có dân số đông với hơn 80 triệu người, việc đảm bảo an toàn lương thực sẽ góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Cây lương thực có vai trò quan trọng hàng đầu và cần thiết đối với cuộc sống của con người, cung cấp nhu cầu tinh bột cần thiết cho bữa ăn hằng ngày của con người.

- Tạo điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi với nguồn thức ăn tinh bột và rau, góp phần đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuât chính.

- Cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

- Cung cấp mặt hàng xuất khẩu, mang lại nguồn thu ngoại tệ.

- Đảm bảo an ninh lương thực, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa nông nghiệp.

loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải