Trả lời câu hỏi mục 2 trang 186 SGK Địa lí 12

1. Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp? 2. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?

Quảng cáo

Đề bài

1. Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

2. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 41.1 và 41.2 SGK

Lời giải chi tiết

1. Thuận lợi và khó khăn của tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển nông nghiệp

- Thuận lợi: Diện tích đất phù sa ngọt lớn (chiếm khoảng 30% diện tích đồng bằng), rất màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

- Khó khăn:

+ Phần lớn diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn (chiếm 60% diện tích).

+ Một số loại đất thiếu dinh dưỡng (đặc biệt là các nguyên tố vi lượng) hoặc đất quá chặt, khó thoát nước.

2. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước do

-   Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

+ Là đồng bằng châu thổ lớn nhất cả nước, rộng khoảng 4 triệu ha.

+ Phần lớn diện tích đồng bằng là đất phù sa ngọt được bồi đắp phù sa hằng năm, rất màu mỡ, nhất là dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền và sông Hậu, thích hợp để cây lúa phát triển.

+ Khí hậu cận xích đạo, chế độ nhiệt cao, ổn định với nhiệt độ trung bình năm 25 - 27°C; lượng mưa hằng năm lớn (1 300 - 2 000 mm), thích hợp với hệ sinh thái cây lúa nước.

+ Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho việc cung cấp nước để sản xuất lúa.

-  Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Dân số khoảng 17,3 triệu người (2019), nên nguồn lao động dồi dào; người dân cần cù, có kinh nghiệm sản xuất lúa, thích ứng nhanh với sản xuất hàng hoá.

+ Hệ thống thuỷ lợi khá hoàn chỉnh; giao thông vận tải đường bộ, đường sông thuận lợi.

+ Mạng lưới cơ sở chế biến và dịch vụ sản xuất lúa rộng khắp.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close