Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a) Bối cảnh lịch sử:

- Cuối thế kỉ V, các tộc người Giéc-man xâm chiếm tiêu diệt đế quốc Rô-ma.

* Biện pháp:

+ Thành lập nhiều vương quốc mới: Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,...

+ Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau.

+ Phong tước vị cho người có công.

b) Sự phân hóa xã hội:

- Xã hội: chia làm 2 giai cấp.

+ Lãnh chúa phong kiến: tướng lĩnh quân sự và quý tộc 

+  Nông nô: Nô lệ và nông dân không có rộng đất.

=> Xã hội phong kiến ở châu Âu hình thành.

Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu: Bối cảnh lịch sử và sự phân hóa xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close