Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 35 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

.Nêu những điểm chính về chế độ đẳng cấp Vác-na.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những điểm chính về chế độ đẳng cấp Vác-na.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin mục 2

Lời giải chi tiết

Khoảng giữa thiên niên kỉ IV TCN, tại lưu vực sông Ấn, người Đra-vi-đa đã trồng lúa mì, lúa mạch, trồng bông dệt vải và thuần dưỡng vật nuôi, dần hình thành các đô thị cổ.

Trong xã hội cổ đại có 4 đẳng cấp, được gọi là chế độ đẳng cấp Vác-na dựa vào sự phân biệt chủng tộc và màu da, bao gồm:

+ Đẳng cấp thứ nhất: Bra-man là tăng lữ

+Đẳng cấp thứ hai: Ksa-tri-a, là quý tộc và chiến binh.

+Đẳng cấp thứ ba: Va-si-a là tầng lớp nông dân, thương nhân và thợ thủ công.

+Đẳng cấp thứ tư: Su-đra, là những người thấp kém trong xã hội, họ là những người Đra-vi-đa bị người A-ri-a tràn vào xâm chiếm và đẩy xuống đẳng cấp thứ tư.

Luật lệ ở Ấn Độ rất hà khắc. Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau. Những người thuộc đẳng cấp dưới buộc phải tôn kính những người thuộc đẳng cấp trên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close