Soạn giải bài 1 phần Luyện tập - vận dụng trang 98 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ, hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội của vương quốc Phù Nam

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ, hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội của vương quốc Phù Nam

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin về vương quốc Phù Nam

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close