Soạn bài Tự đánh già bài 5 SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều siêu ngắn

Soạn bài Tự đánh giá bài 5 siêu ngắn Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trả lời câu 1 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và chọn ý mà văn bản không đề cập.

Lời giải chi tiết:

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

Trả lời câu 2 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và chọn nội dung đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Trả lời câu 3 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và chọn mốc thời gian được nhắc lại.

Lời giải chi tiết:

B. Tháng 8-1945

Trả lời câu 4 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Em xem tranh vẽ và chọn cách đọc khoa học.

Lời giải chi tiết:

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

Trả lời câu 5 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ xem khi nào các dòng chữ sẽ in màu đỏ nổi bật như vậy.

Lời giải chi tiết:

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

Trả lời câu 6 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ các đáp án đã cho và chọn câu trả lời đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

Trả lời câu 7 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Xem lại các bức tranh và chọn nội dung mà tranh không thể hiện.

Lời giải chi tiết:

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

Trả lời câu 8 (trang 88 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc nội dung và xét xem từ “mốc son” chỉ điều gì.

Lời giải chi tiết:

B. Một thời điểm quan trọng

Trả lời câu 9 (trang 88 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Xem lại văn bản, chú ý cách trình bày, nhấn mạnh và suy luận, chọn mốc quan trọng nhất

Lời giải chi tiết:

Theo em mốc thời gian quan trọng nhất là vào ngày 30/08/1945. Bởi đây là ngày Việt Minh giành được chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ quyên chế, đế quốc Nhật Bản đầu hàng Việt Minh mở ra thời đại mới cho dân tộc.

Trả lời câu 10 (trang 88 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Em thử suy nghĩ xem cách trình bày như trên có tác dụng thế nào trong việc tiếp thu thông tin của người đọc.

Lời giải chi tiết:

Giúp chúng ta hiểu và ghi nhớ nội dung chính, những mốc son lịch sử quan trọng của sự kiện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close