Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 203 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Quốc hội Khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội (24/6 – 3/7/1976) đã đưa ra những quyết định quan trọng:

- Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2 - 7 - 1976), quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc hội bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

- Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, ờ mỗi cấp chính quyền là Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài