Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 200 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 199, 200 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

1. Thuận lợi:

- Miền Bắc: Trải qua hơn hai mươi năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Miền Nam: hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ.

2. Khó khăn:

- Miền Bắc: chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ.

- Miền Nam:

+ Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.

+ Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.

+ Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản mang tính chất kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc viện trợ từ nước ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải