Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ở chồi khi để lệch hướng bình thường.

Lời giải chi tiết

- Rễ luôn hướng xuống dưới

- Chồi luôn phát triển lên phía trên

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 23. Hướng động
Quảng cáo
list
close
Gửi bài