Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Cây luôn phát triển hướng về phía ánh sáng

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close