Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 23.3, nêu hiện tượng của rễ đối với sự có mặt của nước.

Lời giải chi tiết

Rễ cây phát triển hướng tới nguồn nước

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close