Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hướng động ở cây có liên quan tới

A. các nhân tố môi trường

B. sự phân giải sắc tố

C. đóng khí khổng

D. thay đổi hàm lượng axit nuclêic.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm hướng động

Lời giải chi tiết

Hướng động ở cây có liên quan tới các nhân tố môi trường.

Đáp án: A

 loigiaihay.com

Quảng cáo
close