Quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Tóm tắt mục 3. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

- Ngày 2-2-1943, Chiến thắng Xta-lin-grat, xoay chuyển tình thế cuộc chiến tranh.

- Sau chiến thắng Xta-lin-grát (2 - 2 - 1943), Hồng quân Liên Xô và liên quân Mĩ - Anh liên tiếp mở nhiều cuộc phản công trên khắp các mặt trận.

- Ngày 9 - 5 - 1945, Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng minh không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu với sự thất bại hoàn toàn của phát xít Italia và Đức. 

- Ngày 6 và 9 - 8 - 1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật Bản

- Ngày 15 - 8 - 1945, Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Thành phố Hi-rô-si-ma trước và sau khi bị ném bom nguyên tử

ND chính

Diễn biến Chiến tranh thế giới thứ hai: Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945).

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close