Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Tóm tắt mục I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Quảng cáo

I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

- Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên nên sớm trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây.

- Lợi dụng chế độ phong kiến ở Đông Nam Á đang khủng hoảng và suy yếu. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã thực hiện kế hoạch xâm lược:

 

Nhận xét chung:

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á đã nổ ra ngay sau khi thực dân phương Tây xâm lược một cách mạnh mẽ, liên tục với một tinh thần anh dũng và lực lượng quần chúng nhân dân (chủ yếu là công nhân và nông dân) tham gia đông đảo.

- Các phong trào đều thất bại vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.

ND chính

Nét chính về quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á.

Sơ đồ tư duy Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài