Pronunciation – Review – Unit 2. School – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation – Review – Unit 2. School – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Pronunciation

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh chọn từ khác với các từ còn lại về vị trí của trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau.)

1. A. drama

2. A. literature

3. A. music

4. A. fantasy

5. A. novel

B. baseball

B. biology

B. soccer

B. history

B. decide

C. suggest

C. activity

C. physics

C. favorite

C. author

D. subject

D. geography

D. indoor

D. adventure

D. science

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định trọng âm từ có 2, 3, 4 âm tiết.

Lời giải chi tiết

1. C

2. A

3. D

4. D

5. B

1. C

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

2. A

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

3. D

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

4. D

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

5. B

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close