Pronunciation - Lesson 1 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 1 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sentence Stress

(Trọng âm trong câu)

a

Video hướng dẫn giải

a. Stress the adverbs for emphasis.

(Trọng âm của các trạng từ được nhấn mạnh.)

sometimes play badminton on the weekends.

(Tôi thường chơi cầu lông vào cuối tuần.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the sentences and focus on the underlined words.

(Nghe các câu và tập trung vào các từ được gạch dưới.)


sometimes play badminton on the weekends.

(Tôi thường chơi cầu lông vào cuối tuần.)

always go swimming after school.

(Tôi luôn đi bơi sau giờ học.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong sentence stress.

(Nghe và loại bỏ câu có trọng âm của câu sai.)


I often watch movies on weekends.

(Tôi thường xem phim vào cuối tuần.)

I usually play soccer on Sundays.

(Tôi thường xuyên chơi đá bóng vào các ngày Chủ nhật.)

Lời giải chi tiết:

I often watch movies on weekends.

=> Sai vì trọng âm của câu nên nhấn vào "often" thì người nói lại nhấn vào "movies".

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with the correct sentence stress to a partner.

(Cùng với một người bạn đọc câu có trọng âm của câu đúng.)

Phương pháp giải:

I usually play soccer on Sundays.

(Tôi thường xuyên chơi đá bóng vào các ngày Chủ nhật.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close