Pronunciation - Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Intonation for Yes/No questions goes up.

(Ngữ điệu trong câu hỏi Yes/ No đi lên.)

(Bạn có sống trong căn hộ không?)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the sentences and notice how the intonation goes up.

(Nghe các câu và chú ý ngữ điệu đi lên như thế nào?)


Do you live in an apartment?

(Bạn có sống trong một căn hộ không?)

Does your house have a yard?

(Nhà của bạn có sân không?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


Do you live in a house?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)

Does your house have a pool?

(Nhà bạn có hồ bơi không?)

Lời giải chi tiết:

Does your house have a pool?

=> Câu này có ngữ điệu đi xuống ở cuối câu hỏi.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the questions with the correct intonation to a partner.

(Đọc các câu hỏi với ngữ điệu đúng với bạn.)

Lời giải chi tiết:

Do you live in a house?

(Bạn có sống trong một ngôi nhà không?)


Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close