Practice - Lesson 2 - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Practice - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Take turns saying imperative sentences.

(Luân phiên nhau nói các câu mệnh lệnh.)

Don’t throw away the trash.

(Không vứt rác.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

2. Recycle plastic and glass bottles

(Hãy tái chế các chai nhựa và thủy tinh.)

3. Don’t throw away plastic bottles.

(Không vứt chai nhựa.)

4. Reuse plastic bags.

(Hãy tái sử dụng túi nhựa.)

5. Reuse plastic bottles to plant trees.

(Hãy tái sử dụng chai nhựa để trồng cây.)

6. Don’t throw away clothes.

(Không ném quần áo cũ.)

7. Recycle old papers.

(Hãy tái chế giấy cũ.)

8. Pick up trash/ plastic bottles.

(Hãy nhặt rác / chai nhựa.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close