Practice - Lesson 2 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Practice - Lesson 2 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Take turns ordering. Swap roles and repeat.

(Luân phiên nhau gọi món. Đổi vai và lặp lại.)

- What would you like to eat?

- What would you like to drink?

- OK. Anything else?

- What would you like for dessert?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- What would you like to eat?: Bạn muốn ăn gì?

- What would you like to drink?: Bạn muốn uống gì?

- OK. Anything else?: Được rồi. Còn gì nữa không?

- What would you like for dessert?: Bạn muốn gì cho món tráng miệng?

Lời giải chi tiết

A: What would you like to eat?

(Ngài muốn muốn ăn gì?)

B: I’d some rice with grilled pork.

(Tôi muốn cơm với thịt lợn nướng.)

A: What would you like to drink?

(Ngài muốn uống gì?)

B: I’d like some milk.

(Tôi muốn một ít sữa.)

A: OK. Anything else?

(Vâng. Còn gì nữa không thưa ngài?)

B: I also would like some dessert.

(Tôi cũng muốn một ít món tráng miệng.)

A: What would you like for dessert?

(Ngài muốn món tráng miệng nào?)

B: I’d like some chocolate ice cream. Thanks.

(Tôi muốn một ít kem sô cô la. Cảm ơn.)

A: OK. Just a minute, please.

(Vâng. Ngài vui lòng đợi một chút.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close