Practice - Lesson 1 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Practice - Lesson 1 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

- How often do you go running?

(Bạn chạy bộ thường xuyên như thế nào?)

- I rarely go running.

(Tôi hiếm khi chạy bộ.)

after school                 on the weekends                 in the afternoon

in the mornings                 on Saturdays

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- after school: sau giờ học

- on the weekends: vào cuối tuần                

- in the afternoon: vào buổi chiều

- in the mornings: vào các buổi sáng

- on Saturdays: vào các ngày Chủ nhật

- go swimming: đi bơi

- playing video games: chơi trò chơi điện tử

- doing yoga: tập yoga

- playing badminton: chơi cầu lông

Lời giải chi tiết

A: How often do you play video games?

(Bạn chơi trò chơi điện tử thường xuyên như thế nào?)

B: I often  play video games in the afternoon.

(Tôi thường chơi trò chơi điện tử vào buổi chiều.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close