Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Tóm tắt mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

- Hoàn cảnh: Vì thiếu tổ chức và lãnh đạo nên các nước Đông Nam Á đã bị các nước phương tây xâm chiếm vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

- Mục đích: Vơ vét tài khoản, không mở mang công nghiệp, tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính, đàn áp phong trào yêu nước,...

- Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á:

Quốc gia

Thời gian

Nội dung

In-đô-nê-xi-a

1905

Nhiều tổ chức công đoàn được thành lập, bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác, Lê-nin.

Phi-líp-pin

1896 - 1898

Nước cộng hòa Phi-líp-pin ra đời, sau đó bị Mỹ thôn tính.

Cam-pu-chia

1863 - 1866

1866 - 1867

Khởi nghĩa A-cha-xoa lãnh đạo ở Ta Keo.

Khởi nghĩa do Pu-côm-bô lãnh đạo ở Cra-chê.

Lào

1901

1907

Đấu tranh của nhân dân Xa-van-na-khét.

Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô-lô-ven.

Miến Điện

đầu thế kỉ XX

Chống thực dân Anh diễn ra rất anh dũng, nhưng thất bại.

Việt Nam

đầu thế kỉ XX

Phong trào Cần vương, phong trào nông dân yêu nước diễn ra quyết liệt.

ND chính

Nét chính về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài