Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố

Bản tổng hợp cần có các nội dung sau.

Quảng cáo

Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

c) Đặc điểm dân cư và lao động.

d) Đặc điểm kinh tế - xã hội.

e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài