Nội chiến Quốc-Cộng (1927-1937) diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 80, 81 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) diễn ra giữa quần chúng cách mạng dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Chính phủ Quốc dân đảng, đứng đầu là Tưởng Giới Thạch.

* Diễn biến:

- Quân đội Tưởng Giới Thạch đã tổ chức 4 lần vây quét lớn vào căn cứ địa cách mạng của Đảng Cộng sản. Đến lần thứ năm (1933 - 1934), lực lượng cách mạng bị thiệt hại nặng.

- Để bảo toàn lực lượng tháng 10 - 1934, Hồng quân công nông phải rút khỏi căn cứ, tiến lên phía Bắc (lịch sử gọi là cuộc Vạn lí trường chinh).

- Tháng 1 - 1935, Mao Trạch Đông trở thành chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- Tháng 7 - 1937, Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược Trung Quốc, Quốc - Cộng hợp tác, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật.

=> Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì kháng chiến chống Nhật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close