Nêu những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918-1929.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1929.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 81, 82 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất đẩy nhân dân Ấn Độ vào cảnh cùng cực.

- Sau chiến tranh, chính quyền Anh tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật hà khắc.

⟹ Mâu thuẫn giữa xã hội ngày càng căng thẳng làm cho làn sóng đấu tranh dâng cao khắp Ấn Độ.

* Những nét chính của phong trào đấu tranh:

- Lãnh đạo: Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

- Hình thức: đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực như: biểu tình, bãi công, bãi khóa, tẩy chay hàng hóa Anh, không nộp thuế,…

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nông dân, công nhân và thị dân.

- Tháng 12-1925, Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close