Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939

Giải bài tập 1 trang 83 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 79-81 để lập bảng.

Lời giải chi tiết

 *Bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 4-5-1919

Phong trào Ngũ Tứ

Tháng 7-1921

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.

1926-1927

Quốc - Cộng hợp tác tiến hành cuộc Chiến tranh Bắc phạt.

Ngày 12-4-1927

Tưởng Giới Thạch làm chính biến ở Thượng Hải.

Tháng 7-1927

Chính quyền rơi vào tay Tưởng Giới Thạch. Cuộc Chiến tranh Bắc phạt chấm dứt.

Tháng 10-1934

Quân đội Đảng Cộng sản (Hồng quân công nông) tiến hành cuộc Vạn lí trường chinh.

Tháng 1-1935

Mao Trạch Đông trở thành chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 7-1937

Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản tạm thời đình chiến để kháng chiến chống Nhật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close