Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Tóm tắt mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Những nét chung

- Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi:

 + Một số quốc gia mới đã ra đời từ sự tan vỡ của đế quốc Áo - Hung và bại trận của nước Đức.

 + Hầu hết các nước châu Âu, kể cả thắng trận và thua trận đều bị suy sụp về kinh tế (nước Pháp có tới 1,4 triệu người chết, nước Đức với 1,7 triệu người chết và mất toàn bộ thuộc địa...).

 + Một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động dữ dội, có nơi khủng hoảng trầm trọng.

- Trong những năm 1924 - 1929, các nước tư bản châu Âu trở lại sự ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế.

ND chính

Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close