Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2005. Vì sao có sự biến động đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét về biến đông diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 1983 – 2005. Vì sao có sự biến động đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu: nhận xét lần lượt các đối tượng ở 2 giai đoạn.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Giai đoạn 1943 – 1983:

+ Tổng diện tích rừng và diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh (từ 14,3 triệu ha xuống 7,2 triệu ha và 14,3 triệu ha xuống còn 6,8 triệu ha).

+ Tương ứng, độ che phủ rừng cũng giảm mạnh ( từ 43% xuống còn 22%).

+ Diện tích rừng trồng bắt đầu phát triển (năm 1983 có 0,4 triệu ha).

⟹ Nguyên nhân chủ yếu do hậu quả của chiến tranh, nạn khai thác rừng bừa bãi, du canh du cư và một phần do cháy rừng.

- Giai đoạn 1983 – 2005:       

+ Tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ đều tăng lên nhưng chưa thể phục hồi như trước.

⟹ Nguyên nhân: do chính sách bảo vệ, trồng và phát triển rừng của nhà nước .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close