Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 60 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phần Đa dạng sinh học.

Lời giải chi tiết

- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. 

- Ban hành Sách đỏ Việt Nam.

- Quy định việc khai thác lâm sản, thủy sản và động vật quý.

- Thực hiện các chương trình giáo dục, truyền thông về đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ vốn rừng và sinh vật quý.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close