Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Tóm tắt mục 1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

Hai lần xâm lược Đại Việt đều bị thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù. Hốt Tất Liệt đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, tập trung lực lượng tiến công Đại Việt.

- Sự chuẩn bị của nhà Nguyên: Huy động 30 vạn quân, cử tướng có kinh nghiệm và hàng trăm thuyền chiến, 70 thuyền lương, vạn thạch thóc.

- Chuẩn bị kháng chiến của Nhà Trần: Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy, quân đội ngày đêm luyện tập.

- Quân Nguyên bắt đầu xâm lược: Cuối 12/1287, quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta theo hai đường: thuỷ, bộ:

+ Đường bộ: do Thoát Hoan chỉ huy, vượt qua biên giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang.

+ Đường biển: do Ô Mã Nhi chỉ huy ngược sông Bạch Đằng hội quân với Thoát Hoan.

Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên (1287 - 1288)

ND chính

Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288): sự chuẩn bị và hành động của quân Nguyên và nhà Trần.

Loigiaihay.com

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt (1287 - 1288)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close