Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

Tóm tắt mục 2. Ý nghĩa lịch sử của ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Ý nghĩa lịch sử của ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên-Mông.

- Bảo vệ được độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia của dân tộc

- Bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.

- Xây đắp truyền thống quân sự, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.

- Để lại bài học về tinh thần đoàn kết, lấy dân làm gốc.

- Ngăn chặn quân Nguyên xâm lược nhiều nước khác như Nhật Bản và mưu đồ thôn tính miền đất còn lại ở châu Á của Hốt Tất Liệt.

ND chính

Tóm tắt ý nghĩa lịch sử của ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy  Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close