Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Tóm tắt mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai

- Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

- Những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

- Chính sách thỏa hiệp và nhượng bộ của Anh, Mỹ, pháp tạo điều kiện cho khối phát xít phát động chiến tranh.

Tranh biếm họa ở châu Âu năm 1939: Hit-le được ví như người khổng lồ,

xung quanh là các chính khách châu Âu đã nhượng bộ Hit-le.

ND chính

Tóm tắt nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close