Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 63 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc dẫn đến sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên:

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức yêu nước Tâm tâm xã, đánh giá cao tinh thần yêu nước của họ cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế của tổ chức này.

- Trên cơ sở tổ chức Tâm tâm xã, Người lựa chọn những cán bộ tiên tiến thành lập tổ chức Cộng sản đoàn (2-1925) và từ hạt nhân đó Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close