Nguồn lao động

Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta .

Quảng cáo

1. Nguồn lao động

a) Thế mạnh:

+ Nguồn lao động rất dồi dào 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số (2005).

+ Mỗi năm tăng thêm > 1triệu lao động.

+ Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú.

+ Chất lượng lao động ngày càng nâng cao.

b) Hạn chế:

+ Nhiều lao động chưa qua đào tạo.

+ Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít. 

Năng suất lao động xã hội thấp, chậm chuyển biến.

Bảng 17.1.Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, năm 1996 và năm 2005

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài