Ngành dịch vụ của Nhật Bản

Dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng của Nhật Bản, chiếm 68% giá trị GDP (năm 2004)

Quảng cáo

2. Dịch vụ

- Chiếm 68,7 %GDP.

- Cơ cấu ngành:

+ Thương mại: đứng thứ 4 thế giới.

+ Giao thông vận tải biển: đứng thứ 3 thế giới, có vai trò đặc biệt quan trọng.

+ Tài chính ngân hàng: đứng đầu thế giới.

Hình 9.6. Người máy A-si-mô - một thành tựu về công nghệ mới của Nhật Bản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài