New Words - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần New Words - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Fill in the blanks with the opposite adjectives. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống với các tình từ trái nghĩa. Nghe và lặp lại.)


fantastic                     funny                     great                     exciting

terrible – fantastic

sad - __________

awful - __________

boring - ______________

Phương pháp giải:

- fantastic (a): thú vị

- funny (a): hài hước

- great (a): tuyệt vời

- exciting (a): thú vị

- terrible (a): kinh khủng

- sad (a): buồn

- awful (a): tồi tệ

- boring (a): nhàm chán

Lời giải chi tiết:

terrible – fantastic (kinh khủng >< tuyệt vời)

sad - funny (buồn >< vui)

awful - great (tồi tệ >< tuyệt vời)

boring - exciting (nhàm chán >< thú vị)

b

Video hướng dẫn giải

b. Talk about kinds of movies you like and don’t like using the adjectives.

(Nói về các thể loại phim em thích và không thích sử dụng các tính từ.)

I think action movies are exciting.

(Tôi nghĩ phim hành động thì thú vị.)

Lời giải chi tiết:

I think animated movies are funny and horror movies are terrible.

(Tôi nghĩ phim hoạt hình thì hài hước và phim kinh dị thì thật đáng sợ.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close