Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Luận cương xác định: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến và đánh đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau.

Động lực cách mạngcông nhân và nông dân.

Lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân - Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

- Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài