Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước châu Âu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 60, 61 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu:

- Trong những năm 1918 - 1923, một cao trào cách mạng bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu.

+ Đỉnh cao của phong trào là sự thành lập các nước Cộng hoà Xô viết ở Hung-ga-ri (3-1919), ở Ba-vi-e (Đức 4-1919).

+ Nhiều Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước như: Đức, Áo, Hung-ga-ri, Ba Lan, Phần Lan, Ác-hen-ti-na,…

- Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để tập hợp lực lượng và chỉ đạo cách mạng. Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập (Quốc tế thứ ba).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close