Mặt trận Nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Mặt trận Nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 62, 63 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Trước sự lớn mạnh của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản (đại hội VII) và các Đảng cộng sản, phong trào đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh lan rộng ỏ nhiều nước.

- Các Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít được thành lập ở nhiều nước tư bản như Pháp, I-ta-li-a, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha,…

- Tháng 5-1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và thành lập chính phủ do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu đã bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi những hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close