Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Giải bài tập 1 trang 63 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài để trả lời.

Lời giải chi tiết

Chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) trải qua 3 giai đoạn phát triển:

* Giai đoạn 1918 - 1923:

- Trât tự thế giới mới được thiết lập. Các nước tư bản tiến hành khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

-  Diễn ra cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản. Nền thống trị của giai cấp tư sản cầm quyền không ổn định với sự ra đời của các Đảng cộng sản và hoạt động mạnh mẽ của Quốc tế Cộng sản.

* Giai đoạn 1924 - 1929:

- Cách mạng bước vào thời kì thoái trào.

- Nền công nghiệp của các nước tư bản phát triển nhanh chóng, nhất là Mĩ.

* Giai đoạn 1929 - 1939:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn đến chủ nghĩa phát xít cầm quyền ở nhiều nước.

- Các nước đế quốc phân chia thành hai khối độc lập (khối phát xít Đức, Italia, Nhật Bản và khối Anh, Pháp, Mĩ) dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close