Nền nông nghiệp Nhật Bản

Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản ; tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%.

Quảng cáo

3. Nông nghiệp

- Chiếm 1,1% GDP, có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.

- Nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh.

- Cơ cấu cây trồng vật nuôi:

+ Lúa gạo là cây trồng chính. Hiện nay diện tích đang có xu hướng giảm  lúa giảm.

+ Chè, thuốc lá, dâu tằm là những loại cây trồng phổ biến.

+ Các vật nuôi: bò, lợn, gà được nuôi theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại.

- Ngư nghiệp:

+ Đánh bắt: Là ngành kinh tế quan trọng. Sản lượng hằng năm lớn. Một số loại: cá thu, cá ngừ, tôm, cua.

+ Nuôi trồng: được chú trọng phát triển. Một số loại: tôm, sò, ốc, rau câu, trai lấy ngọc,…

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài