Mục I - Phần A - Trang 67 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 67 VBT vật lí 8 Mục I - Ai làm việc khỏe hơn? (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 15

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Ai làm việc khỏe hơn

Lời giải chi tiết

I - AI LÀM VIỆC KHỎE HƠN

C1:

Công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Công của anh An : A1 = P1.s = 160.4 = 640  J.

Công của anh Dũng : A2 = P2.s = 240.4 = 960 J.

C2:

Phương án đúng là: c, d

Để biết ai là người làm việc khoẻ hơn: So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn (thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn. Hoặc so sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

C3:

- Theo phương án c).

Để thực hiện cùng một công là 1 Jun thì 

An phải mất một khoảng thời gian là : \({t_1}\; = {{50} \over {640}}\; = \;0,078s\)

Dũng phải mất một khoảng thời gian là : \({t_2}\; = \;{{60} \over {960}} = \;0,0625s.\) 

So sánh ta thấy t< t1.

Kểt luận: Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì thực hiện cùng 1 công là 1J thì anh Dũng mất ít thời gian hơn.

- Theo phương án d).

Thời gian kéo của An là 50 s, thời gian kéo của Dũng là 60 s. Nếu xét trong cùng một thời gian là 1 s thì

An thực hiện được 1 công là : \(\;{A_1}\; = \;{{640} \over {50}}\; = \;12,8J\)

Dũng thực hiện được 1 công là : \(\;{A_2}\; = \;{{960} \over {60}} = \;16J\)

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1).

Kết luận: Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì trong cùng 1s Dũng thực hiện được công lớn hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close