Lý thuyết vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Nhờ đâu mà cây có thể lớn lên được?

Quảng cáo

I. Thành phần hóa học, cấu trúc và tính chất của nước:

Mỗi phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị bị lệch về phía nguyên tử oxygen nên đầu mang oxygen tích điện âm, đần mang hydrogen tích điện dương => tạo nên tính phân cực của nước.

II. Vai trò của nước đối với sinh vật:

- Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào và cơ thể sinh vật.

- Nước góp phần vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể.

- Nước là nguyên liệu và môi trường của nhiều quá trình sống trong cơ thể (quang hợp, tiêu hóa thức ăn, điều hòa thân nhiệt ...).

- Nếu cơ thể bị thiếu nước, các quá trình sống bị rối loạn và có thể bị chết.

III. Vai trò của chất dinh dưỡng đối với sinh vật:

Chất dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho các quá trình sống của cơ thể. Nhu cầu chất dinh dưỡng của cơ thể mỗi loài và ở từng giai đoạn là khác nhau.

Thiếu hay thừa dinh dưỡng đều làm cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển không bình thường.

1. Đối với thực vật:

Ở thực vật, chất dinh dưỡng là chất khoáng, chủ yếu được hấp thụ từ đất.

Tình trạng thiếu chất khoáng ở thực vật thường biểu hiện qua sinh trưởng chậm và các dấu hiệu đặc trưng trên lá, quả ...

Để giúp cây sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, năng suất cao, người ta bổ sung chất dinh dưỡng bằng cách bón phân như phân đạm (chứa N); phân lân (chứa P) ...

2. Đối với động vật:

Thức ăn chứa các loại chất dinh dưỡng cần cho cơ thể. Trong đó các chất dinh dưỡng cần với lượng lớn là chất đạm, chất bột đường, chất béo. Các chất cần với lượng ít hơn nhưng không thể thiếu là chất khoáng và vitamin.

 Sơ đồ tư duy Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật:

 

Quảng cáo
close