Bài 8. Tốc độ chuyển động trang 45, 46, 47 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Có thể xác định sự nhanh, chậm của chuyển động bằng hai cách. Bạn A chạy 120 m hết 35 s. Bạn B chạy 140 m hết 40 s. Ai chạy nhanh hơn. Biết nữ vận động viên Việt Nam – Lê Tú Chinh đoạt Huy chương Vàng Seagames 2019 . Bạn A đi bộ từ nhà đến một siêu thị cách nhà 2,4 km với tốc độ 4,8 km/h.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 45 MĐ

Ở lớp 5, các em đã biết dùng công thức \(v = \frac{s}{t}\) để giải các bài tập về chuyển động đều trong môn Toán. Theo em, thương số \(\frac{s}{t}\) đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Tại sao?

Lời giải chi tiết:

Thương số \(\frac{s}{t}\) đặc trưng cho tính nhanh, chậm của chuyển động vì nó cho biết quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.

Câu hỏi tr 45 CH

Có thể xác định sự nhanh, chậm của chuyển động bằng hai cách:

Cách 1: So sánh quãng đường đi được trong cùng một khoảng thời gian. Chuyển động nào có quãng đường đi được dài hơn, chuyển động đó nhanh hơn.

Cách 2: So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường. Chuyển động nào có thời gian đi ngắn hơn, chuyển động đó nhanh hơn.

Hãy tìm ví dụ minh họa cho hai cách xác định sự nhanh, chậm ở trên.

 

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức thực tế.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

- Cách 1: Hai vận động viên xuất phát chạy cùng nhau, sau 10 phút, vận động viên nào chạy được quãng đường dài hơn tức là vận động viên đó chạy nhanh hơn.

- Cách 2: Hai vận động viên thi chạy 100m. Vận động viên nào chạy về đích trước, tức vận động viên đó chạy nhanh hơn.

Câu hỏi tr 46

Bạn A chạy 120 m hết 35 s. Bạn B chạy 140 m hết 40 s. Ai chạy nhanh hơn?

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(v = \frac{s}{t}\)

Lời giải chi tiết:

Tốc độ của bạn A là:

\(v = \frac{{120}}{{35}} = \frac{{24}}{7} \approx 3,43\)

Tốc độ của bạn B là:

\(v = \frac{{140}}{{40}} = 3,5\)

Vậy bạn B chạy nhanh hơn bạn A.

Câu hỏi tr 47 CH 1

Biết nữ vận động viên Việt Nam – Lê Tú Chinh đoạt Huy chương Vàng Seagames 2019 chạy 100 m hết 11,54 s. Tính tốc độ của vận động viên này.

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}v = \frac{s}{t}\\t = \frac{s}{v}\\s = v.t\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Tốc độ của vận động viên này là:

\(v = \frac{s}{t} = \frac{{100}}{{11,54}} \approx 8,67\left( {m/s} \right)\)

Câu hỏi tr 47 CH 2

Lúc 8h 30 min, bạn A đi bộ từ nhà đến một siêu thị với tốc độ 4,8 km/h. Biết quãng đường từ nhà bạn A đến siêu thị dài 2,4 km. Hỏi bạn A đến siêu thị lúc mấy giờ?

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}v = \frac{s}{t}\\t = \frac{s}{v}\\s = v.t\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Thời gian bạn A đi từ nhà đến siêu thị là:

\(t = \frac{s}{v} = \frac{{2,4}}{{4,8}} = 0,5\left( h \right) = 30\min \)

Thời điểm bạn A đến siêu thị là:

\(8h30\min \, + \,30\min \, = \,9h\)

Vậy bạn A đến siêu thị lúc 9h.

Câu hỏi tr 47 CH 3

Bạn B đi xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ 12 km/h hết 20 min. Tính quãng đường từ nhà bạn B đến trường.

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}v = \frac{s}{t}\\t = \frac{s}{v}\\s = v.t\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(20\min  = \frac{{20}}{{60}} = \frac{1}{3}h\)

Quãng đường từ nhà bạn B đến trường là:

\(s = v.t = 12.\frac{1}{3} = 4\left( {km} \right)\)

Vậy quãng đường từ nhà bạn B đến trường dài 4 km.

  • Bài 9. Đo tốc độ trang 49, 50, 51, 52 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

    Theo em, để xác định tốc độ chuyển động người ta phải đo những đại lượng nào và dùng những dụng cụ nào để đo? Tại sao. Hãy mô tả cách tiến hành kiểm tra chạy cự li ngắn 60 m của các em trong môn Thể dục. Cách tiến hành này có gì giống và khác với cách đo tốc độ trên. Đo tốc độ của một ô tô đồ chơi chạy trên một mặt dốc.

  • Bài 10. Đồ thị quãng đường - thời gian trang 53, 54, 55 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

    Theo em làm thế nào để có thể xác định được quãng đường đi được sau những khoảng thời gian khác nhau mà không cần dùng công thức s = vt. Trong 3h đầu, ô tô chạy với tốc độ bao nhiêu km/h. Trong khoảng thời gian nào thì ô tô dừng lại để hành khách nghỉ ngơi. Xác định các điểm 5 và 6 ứng với các thời điểm 5h và 6h và vẽ các đường nối hai điểm 4 và 5, hai điểm 5 và 6 trong Hình 10.2. Nhận xét về các đường nối này.Mô tả lại bằng lời chuyển động của ô tô trong 4h đầu.

  • Bài 11. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông trang 56, 57, 58, 59 Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

    Theo em nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ có phải chủ yếu là do vi phạm quy định về tốc độ giới hạn không. Tại sao phải quy định tốc độ giới hạn đối với các phương tiện giao thông khác nhau. Giải thích sự khác biệt về tốc độ tối đa khi trời mưa và khi trời không mưa của biển báo tốc độ trên đường cao tốc ở Hình 11.2

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close