Lý thuyết: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình trang 32 SGK Tin học 11

Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

Quảng cáo

Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao ta cần phải soạn thảo, rồi biên dịch nó sang ngôn ngữ máy. Các hệ thống lập trình cụ thể thường cung cấp phần mềm phục vụ cho soạn thảo biên dịch, và hiệu chỉnh chương trình.

Với ngôn ngữ Pascal người ta thường dùng phần mềm Turbo Pascal 7.0 hay Free Pascal.

❖ Khi làm việc với Turbo Pascal, trong máy tính cần có các tệp, đó là: turbo.exe, turbotpl, graph.tpu, egavga.bgi.

❖  Màn hình làm việc của Pascal có dạng

Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11

Dòng thứ hai của màn hình được gọi là thanh bảng chọn, mỗi mục trong bảng chọn tương ứng với một nhóm việc ta có thể lựa chọn hai số ở phía dưới của màn hình ngăn cách nhau bằng dấu hai chấm cho ta biết con trỏ soạn thảo đang ở dòng nào và cột nào trên màn hình.

❖ Những thao tác cơ bản và phím tắt thường sử dụng để soạn thảo và thực hiện một số chương trình viết bằng Pascal.

+ Soạn thảo: Gõ nội dung của chương trình. Để lưu ta nhấn phím F2 rồi nhập tên văn bản sau đó nhấn Enter.

+ Biên dịch chương trình:Nhấn tổ hợp Alt+F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiển thị thông báo.

+ Chạy chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9.

+ Đóng cửa sổ chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F3.

+ Thoát khỏi phần mềm: Nhấn tổ hợp phím Alt+X.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close