Lý thuyết Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lý thuyết Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Quảng cáo

I. Những sự kiện lịch sử chính

*Bảng những sự kiện chính của Lịch sử thế giới đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

II. Những nội dung chủ yếu

- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa. Với hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, hệ thống chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.

- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các nước thực dân phương Tây tiến hành đẩy mạnh xâm lược thuộc địa đối với các nước phương Đông.

- Cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản ngày càng mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân được thành lập.

- Văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật thời kì này phát triển với hàng loạt các thành tựu lớn.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) diễn ra để lại nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close