Khái niệm mở đầu

Tổng hợp lí thuyết về mặt phẳng, điểm thuộc mặt phẳng và hình biểu diễn hình không gian ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Quảng cáo

I. Khái niệm mở đầu

1. Mặt phẳng

- Điểm, đường thẳng, mặt phẳng là các khái niệm không định nghĩa.

- Trang giấy, mặt bảng đen, mặt hồ lặng gió, mặt bàn... cho ta hình ảnh một phần của mặt phẳng.

- Kí hiệu mặt phẳng: Dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hy Lạp đặt trong dấu ngoặc đơn.

2. Điểm thuộc măt phẳng

- Điểm thuộc mặt phẳng ( hình 2.2): \(A ∈ (P)\); \(B \notin (P)\).

- Điểm \(A\) thuộc mặt phẳng \((P)\) hay mặt phẳng \(P\) chứa điểm \(A\), hay mặt phẳng \((P)\) đi qua \(A\)

- Điểm \(B\) nằm ngoài mặt phẳng \((P)\), hay mặt phẳng \((P)\) không chứa \(B\).

3. Hình biểu diễn của một hình không gian

- Người ta thường vẽ các hình không gian lên bảng, lên giấy, đó gọi là hình biểu diễn của một hình không gian.

- Quy tắc vẽ hình biểu diễn hình không gian:

   + Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng,của đoạn thẳng là đoạn thẳng, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.

   + Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.

   + Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt đoạn biểu diễn cho đường bị che khuất.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài