Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Toán 6 Cánh diều

Lý thuyết Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

1. Hai đường thẳng cắt nhau

Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

Ví dụ:

2 đường thẳng a và b cắt nhau. Điểm M được gọi là giao điểm của 2 đường thẳng a và b.

Người ta còn nói: 2 đường thẳng a và b cắt nhau tại M

2. Hai đường thẳng song song

Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau. Ta viết a//b hay b//a

Chú ý: Từ nay về sau, khi nói hai đường thẳng mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai đường thẳng phân biệt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close