Lý thuyết công nghệ vi sinh vật - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Giả sử nếu không có vi sinh vật tham gia phân hủy rác, điều gì sẽ xảy ra trên Trái Đất của chúng ta?

Quảng cáo

I. Một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật

1. Khái niệm và cơ sở khoa học của công nghệ vi sinh vật:

Là lĩnh vục quang trọng của công nghệ sinh học, sử dụng vi sinh vật hoặc dẫn xuất của chúng dể tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống con người. 

Cơ sở khoa học là dựa trên các đặc điểm của vi sinh vật. 

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất của vi sinh vật tạo nên nguồn sản phẩm giá trị cho con người.

2. Thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật:

a) Trong nông nghiệp:

-Công nghệ vi sinh sản xuất phân bón:

Chế phẩm vi sinh vật được phối trộn với chất mang hoặc chất hữu cơ để tạo phân bón.

- Công nghệ vi sinh sản xuất thuốc trừ sâu:

Sử dụng các chế phẩn vi khuẩn có khả năng tiết chất độc diệt sâu hoặc nấm kí ính trên công trùng để sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh.

b) Trong công nghiệp thực phẩm:

c) Trong y học:

Sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học, vaccine, amino acid, protein đơn bào, hormone, probiotics … 

Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong chẩn đoán các bệnh hiểm nghèo, ung thư, COVID 19, …

d) Trong xử lí ô nhiễm môi trường:

Dựa vào khả năng hấp thụ và phân giải nhiều hợp chất, kể cả chất thải, chất độc hại và kim loại nặng của vi sinh vật, con người ứng dụng vào việc xử lí ô nhiễm môi trường.

II. Một số ngành nghê liên quan đến công nghệ vi ính vật

Công nghê vi sinh vật mở ra nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

III. Triển vọng của công nghệ vi sinh vật trong tương lai

Sự kết hợp giữa công nghệ vi sinh hiện đại, công nghệ nano, công nghệ thông tin và trsi tuệ nhân tạo tỏng tương lai sẽ mở ra triển vọng mới về các ứng dụng trong đời sống: tạo sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường ...

Sự phát triển của công nghệ vi sinh vật dẫn tới sự phát triển của nhiều ngành nghề và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Sơ đồ tư duy công nghệ vi sinh vật:

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close